Ermelo ECWC Endurance 2021

Persbericht

Crewarea EK WK Endurance 2021

Fundament voor titelstrijd Enduranceruiters is gelegd

Ermelo – Het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo is van 6 t/m 11 september 2021 meer dan het spreekwoordelijke middelpunt van de Europese- en Wereldkampioenschappen endurance. De uitgestrekte bossen en heidevelden rondom het centrum zullen het fraaie decor voor deze twee kampioenschappen vormen. Het uitgebreide ruiterpadnet en de logistieke infrastructuur behoren tot de beste in Europa.


Er worden maar liefst twee internationale kampioenschappen verreden: op 9 september het Wereldkampioenschap voor de Young Riders & Junioren en op 11 september het Europees Kampioenschap voor senioren. Voor het WK worden ruim 100 deelnemers verwacht uit meer dan veertig landen, terwijl voor het EK eenzelfde aantal deelnemers wordt verwacht uit twintig tal landen.


De organisatie van deze “FEI Endurance World YJ & European Championship 2021” is in handen van de Stichting Fasna Trail, die in het recente verleden op en rond de terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum internationale endurancewedstrijden heeft georganiseerd. De in de endurance sport wel bekende Eric Lamsma, die vele jaren de Fasna Trail heeft georganiseerd en Pieter Wiersinga, die tijdens het WK in Tryon, Chef d’Equipe van het Nederlandse enduranceteam was, hebben gezamenlijk de handschoen opgepakt om deze twee internationale kampioenschappen te organiseren.


“We hebben als organisatie veel ervaring opgedaan. Die ervaring stelt ons in staat om deze kampioenschappen zo te organiseren dat het welzijn en welbevinden van de paarden tijdens de wedstrijden met stip op de eerste plaats staat. Wij hebben op voorhand dan ook geweigerd daaraan concessies te doen. Men mag dan ook stellen dat deze kampioenschappen het fundament moeten leggen voor de nieuwe wijze waarop deze tak van hippische sport mondiaal beoefend moet gaan worden”, stellen Lamsma en Wiersinga eensgezind.


Het WK voor Young Riders & Junioren op 9 september gaat over 120 kilometer en wordt in vier etappes verreden. Het EK voor senioren op 11 september gaat over 160 kilometer en wordt in zes etappes verreden.

De dag voor de start van de respectievelijke kampioenschappen worden alle paarden aan een strenge veterinaire keuring onderworpen. Tussen iedere etappe is er een verplichte rust periode.  Ook tijdens de verplichte rust periodes wordt de conditie van ieder paard afzonderlijk getoetst door veterinairen. Indien, na toetsing, blijkt dat een paard niet of niet langer aan de eisen voldoet, zal het paard van verdere deelname worden uitgesloten.


Tijdens deze internationale kampioenschappen wordt er op het Nationaal Hippisch Centrum een breed scala aan activiteiten georganiseerd, inclusief programma’s voor talentontwikkeling in het basisonderwijs, een MKB-congres waarbij het thema “herstel als een topsporter” centraal staat. Tevens is er een hippisch instructie- en ook veterinair congres. Op de terreinen van het nationaal Hippisch centrum zal er een uitgebreid strodorp worden gebouwd voor sponsoren, toeleveranciers van de hippische sport en gecombineerd met een Foodtruck festival voor de omgeving en het toerisme.


Halverwege April verwachten wij u verder op de hoogte te kunnen stellen van de ontwikkelingen in de aanloop naar deze kampioenschappen.   


Foto door Robin Sturrus